کتابهای سنجش ارشد

۱۷ اسفند ۱۳۸۹ ۱۲:۲۹:۲۶ ب.ظ

انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه با همکاری بین انتشارات معتبر دیگر فعالیت خود را در زمینه

کتب سنجش ارشد دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد را از امروز شروع کرده است

دوستان برای دریافت لیست کامل کتب به وب سایت کتاب طلایی مراجعه کنند .


با آرزوی موفقیت